Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

kancelariabanasiak@gmail.com

+48 600 450 944

Kontakt:

        Marta Banasiak

        prawnik ds. ochrony środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

1. Czym są administracyjne kary pieniężne – definicja, źródła, wysokość.
2. Omówienie najczęściej występujących naruszeń zagrożonych administracyjną karą pieniężną.

3. Tryb postępowania przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych – od naruszenia do decyzji.
4. Czynniki i okoliczności wpływające na wysokość kary.
5. Kiedy organ odstępuje od ukarania sprawcy?
6. Kwestionowanie decyzji wymierzającej karę finansową – co i jak kwestionować.
7. Studium przypadku – omówienie administracyjnych kar pieniężnych na przykładach praktycznych.
8. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

TERMIN:   22 października 2021 r. , godz. 10.00 - 14.00

 

CENA:        250,00 zł netto / uczestnika

 

FORMA:    webinar

,

ADRESACI: Osoby odpowiedzialne za zagadnienia ochrony środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

1. Inspekcja Ochrony Środowiska – organizacja, zadania, właściwość.

2. Regulacje prawne dot. postępowania kontrolnego WIOŚ.

3. Rodzaje kontroli, czyli wpływ trybu wszczęcia kontroli na prawa i obowiązki kontrolowanego.

4. Omówienie poszczególnych etapów kontroli – od zawiadomienia po czynności pokontrolne.

5. Ile może trwać kontrola i dlaczego tak długo?

6. Prawa i obowiązki kontrolowanego.

7. Uprawnienia inspektorów w trakcie kontroli.

8. Znaczenie protokołu kontroli i zarządzenia pokontrolnego.

9. Kary finansowe i inne sankcje jako działania pokontrolne.

10. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

TERMIN:        26 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00

 

CENA:            250,00 zł netto / uczestnika

 

FORMA:         webinar

 

ADRESACI: Osoby odpowiedzialne za zagadnienia ochrony środowiska

AKTUALNIE BRAK PLANOWANYCH SZKOLEŃ OTWARTYCH O TEJ TEMATYCE. 

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI SZKOLENIEM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

AKTUALNIE BRAK PLANOWANYCH SZKOLEŃ OTWARTYCH O TEJ TEMATYCE. 

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI SZKOLENIEM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Odpowiedzialność
w ochronie

środowiska

Skontaktuj się z nami

Kontrole WIOŚ w przedsiębiorstwie 

26 października 2021 r.

Administracyjne kary pieniężne  jako sankcja w ochronie środowiska

22 października 2021 r.

Postępowanie administracyjne dla specjalistów ds. ochrony środowiska

Najbliższe szkolenia

+48 600 450 944

Skontaktuj się z nami