Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

kancelariabanasiak@gmail.com

+48 600 450 944

Kontakt:

        Marta Banasiak

        prawnik ds. ochrony środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zapisy projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81), w tym następujące zagadnienia:

 

 1. Kogo dotyczą planowane zmiany – wprowadzający opakowania a wprowadzający produkty w opakowaniach.

 2. Opakowanie, czyli co? – grupy opakowań w kontekście planowanych zmian.

 3. Nowe obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach:

  1. ewidencja opakowań,

  2. oznakowanie opakowań,

  3. zapewnienie udziału recyklatów w materiałach opakowaniowych.

 4. Zmiany zasad gospodarowania odpadami opakowaniowymi

  1. opłata opakowaniowe

  2. osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i zbierania odpadów opakowaniowych

  3. publiczne kampanie edukacyjne

  4. oznakowanie opakowań.

 5. Obieg dokumentów DPR/EDPR.

 6. Kontrole oraz audyty w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

TERMIN:        28 lutego 2022 r. oraz 18 marca 2022 r.

                        godz. 11.00 - 14.00

 

CENA:            250,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

 

ADRESACI:  Osoby odpowiedzialne za zagadnienia ochrony środowiska

 

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

Omówienie wymagań prawa ochrony środowiska w kontekście działalności mikroprzedsiębiorców.

 

 1. Baza danych o opakowaniach i produktach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) - czym jest i kogo dotyczy?

 2. Wpis to nie wszystko, czyli obowiązki związane z posiadaniem wpisu w rejestrze BDO, w tym:

  1. opłaty,

  2. obowiązki informacyjne,

  3. sprawozdawczość.

 3. Obowiązki wprowadzających produkty w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

 4. Możliwe do zastosowania ułatwienia w działalności mikroprzedsiębiorców.

 5. Właściwa gospodarka odpadami w firmie.

 6. Kontrole i kary za brak realizacji wymagań.

 7. Sesja pytań i odpowiedzi

 

 

TERMIN:        21 lutego 2022 r. oraz 18 marca 2022 r.

                        godz. 11.00 - 14.00

 

CENA:            150,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

 

ADRESACI:  mikroprzedsiębiorcy/ przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

1. Czym są administracyjne kary pieniężne – definicja, źródła, wysokość.
2. Omówienie najczęściej występujących naruszeń zagrożonych administracyjną karą pieniężną.

3. Tryb postępowania przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych – od naruszenia do decyzji.
4. Czynniki i okoliczności wpływające na wysokość kary.
5. Kiedy organ odstępuje od ukarania sprawcy?
6. Kwestionowanie decyzji wymierzającej karę finansową – co i jak kwestionować.
7. Studium przypadku – omówienie administracyjnych kar pieniężnych na przykładach praktycznych.
8. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

TERMIN:        15 lutego 2022 r. oraz 14 marca 2022 r.

                        godz. 10.00 - 14.00

 

CENA:            300,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

,

ADRESACI:  Osoby odpowiedzialne za zagadnienia ochrony środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

1. Inspekcja Ochrony Środowiska – organizacja, zadania, właściwość.

2. Regulacje prawne dot. postępowania kontrolnego WIOŚ.

3. Rodzaje kontroli, czyli wpływ trybu wszczęcia kontroli na prawa i obowiązki kontrolowanego.

4. Omówienie poszczególnych etapów kontroli – od zawiadomienia po czynności pokontrolne.

5. Ile może trwać kontrola i dlaczego tak długo?

6. Prawa i obowiązki kontrolowanego.

7. Uprawnienia inspektorów w trakcie kontroli.

8. Znaczenie protokołu kontroli i zarządzenia pokontrolnego.

9. Kary finansowe i inne sankcje jako działania pokontrolne.

10. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

TERMIN:        4 lutego 2022 r. oraz 10 marca 2022 r.

                        godz. 10.00 - 14.00

 

CENA:            300,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:         webinar (on-line)

 

ADRESACI: Osoby odpowiedzialne za zagadnienia ochrony środowiska

AKTUALNIE BRAK PLANOWANYCH SZKOLEŃ OTWARTYCH O TEJ TEMATYCE. 

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI SZKOLENIEM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

AKTUALNIE BRAK PLANOWANYCH SZKOLEŃ OTWARTYCH O TEJ TEMATYCE. 

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI SZKOLENIEM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Odpowiedzialność w ochronie

środowiska

Skontaktuj się z nami

Kontrole WIOŚ
w przedsiębiorstwie 

Postępowanie administracyjne dla specjalistów ds. ochrony środowiska

Najbliższe szkolenia - opis

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ROP, czyli o co chodzi w planowanej zmianie przepisów opakowaniowych?

Skontaktuj się z nami

Jednoosobowa działalność gospodarcza a obowiązki środowiskowe

Administracyjne kary pieniężne jako sankcje w ochronie środowiska