Weź udział

TERMIN:       11 marca 2024 r.

                        godz. 10.00 - 15.30

 

CENA:            650,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

Zrozumieć... uzgodnienia administracyjne w ochronie środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

 1. Rodzaje i zakres uzgodnień administracyjnych w ochronie środowiska – kto? kiedy? w jakim celu?:
  1. decyzja środowiskowa,
  2. pozwolenia zintegrowane,
  3. pozwolenia i zgłoszenia wielkości emisji gazów i pył do powietrza,
  4. pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne,
  5. decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami,
  6. rejestr BDO
 2. Skutki brak wymaganych uzgodnień.
 3. Zasady postępowania przed urzędem - przebiegu procedury administracyjnej od wniosku od decyzji wraz z omówieniem najważniejszych instytucji.
 4. Ponaglenie jako reakcja na przedłużające się postępowanie.
 5. Postępowanie odwoławcze, czyli co robić gdy decyzja nam nie odpowiada.

 

 

 

Weź udział

TERMIN:       4 marca 2024 r.

                        godz. 10.00 - 15.30

 

CENA:            700,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

Zrozumieć... decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

 1. Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i kiedy jest wymagana?
 2. Z czego wynika obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej?
 3. Czym są przedsięwzięcia oddziaływujące na środowiska i jak dokonuje się ich klasyfikacji?
 4. Jakie znaczenie ma podział przedsięwzięć na zawsze znacząco i potencjalnie znaczącą oddziaływujące na środowisko?
 5. Czym jest raport oceny oddziaływania na środowisko i czym różni się od karty informacyjnej przedsięwzięcia?
 6. Przebieg postępowania od wniosku do wydania decyzji.
 7. Co zawiera decyzja środowiskowa i dlaczego jej treść jest tak istotna?
 8. Czy decyzja środowiskowa ma „termin ważności”?
 9. Zmiany w działalności a zapisy decyzji środowiskowej.
 10. Skutki braku decyzji środowiskowej i jej znaczenie dla realizacji i eksploatacji inwestycji.

 

 

 

Weź udział

TERMIN:       12 lutego 2024 r.

                        godz. 10.00 - 15.00

 

CENA:            750,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

Zrozumieć... kary finansowe w ochronie środowiska

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

1. Czym są administracyjne kary pieniężne – definicja, źródła, wysokość.
2. Omówienie najczęściej występujących naruszeń zagrożonych administracyjną karą pieniężną.

3. Tryb postępowania przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych – od naruszenia do decyzji.
4. Czynniki i okoliczności wpływające na wysokość kary.
5. Kiedy organ odstępuje od ukarania sprawcy?
6. Kwestionowanie decyzji wymierzającej karę finansową – co i jak kwestionować.
7. Studium przypadku – omówienie administracyjnych kar pieniężnych na przykładach praktycznych.
8. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

 

 

Weź udział

TERMIN:       7 lutego 2024 r.

                        godz. 10.00 - 15.30

 

CENA:            600,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

 

Zrozumieć... gospodarkę odpadami w firmie

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

 1. Czym jest odpad i jak go klasyfikować?
 2. Wyłączenia spod przepisów ustawy oraz szczególne procedury utraty statusu odpadu oraz produktu ubocznego.
 3. Podmioty biorące udział w gospodarce odpadami i ich odpowiedzialność za odpady.
 4. Rejestr, pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami.
 5. Zasady magazynowania odpadów.
 6. Przekazywanie odpadów podmiotom uprawnionym.
 7. Ewidencja i sprawozdawczość.
 8. Wymagania dla szczególnych grup odpadów – odpady komunalne, zużyte urządzenia elektryczne, oleje odpadowe, odpady farb, lakierów i rozpuszczalników.
 9. Sankcje i kary w gospodarce odpadami.

 

 

 

Weź udział

TERMIN:       31 stycznia 2024 r.

                        godz. 10.00 - 15.30

 

CENA:            620,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

 

Zrozumieć... gospodarkę opakowaniami w 2024 r.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

 1. Czym jest system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i kogo dotyczy?
 2. Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek i związane z tym obowiązki.
 3. Rejestr BDO, ewidencja, sprawozdawczość.
 4. Zasady realizacji obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach oraz możliwe zwolnienia.
 5. Opłata produktowa.
 6. Opłata za torby na zakupy z tworzywa sztucznego (opłata recyklingowa).
 7. Wymagania związane z produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP).
 8. Produkty jednorazowego użytku i podmioty objęte SUP - opłaty, zakazy, ograniczenia.
 9. Nowa opłata od opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych.
 10. System kaucyjny i szczególne regulacje dla opakowań na napoje.
 11. Sankcje i kary w gospodarce opakowaniami.

 

 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Twój e-mail:

Uwagi:

Składam zamówienie na szkolenie:

Zrozumieć... kontrole WIOŚ w przedsiębiorstwie (16 stycznia 2024)

Zrozumieć... gospodarkę opakowaniami w 2024 r. (31 stycznia 2024)

Zrozumieć... gospodarkę odpadami w firmie (7 luty 2024)

Zrozumieć... kary finansowe w ochronie środowiska (12 luty 2024)

Zrozumieć... decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (4 marca 2024)

Zrozumieć... uzgodnienia administracyjne w ochronie środowiska (11 marca 2024)

Oświadczenie:

Zapoznałem się i akceptuję regulamin sprzedaży

 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Weź udział

TERMIN:       16 stycznia 2024 r.

                        godz. 10.00 - 15.30

 

CENA:            620,00 zł netto/uczestnika

 

FORMA:        webinar (on-line)

 

Zrozumieć... kontrole WIOŚ
w przedsiębiorstwie 

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Inspekcja Ochrony Środowiska – organizacja, zadania, właściwość.

2. Czym jest kontrola i jak się do niej przygotować?

3. Rodzaje kontroli, czyli wpływ trybu wszczęcia kontroli na prawa i obowiązki kontrolowanego.

4. Etapy kontroli – od zawiadomienia po czynności pokontrolne.

5. Uprawnienia inspektorów w trakcie kontroli oraz szczególne rodzaje czynności podejmowanych poza postępowaniem kontrolnym.

6. Prawa i obowiązki kontrolowanego.

7. Czym jest protokół kontroli i czy przedsiębiorca może się z nim nie zgodzić?

8. Zarządzenie pokontrolne i zasady jego kwestionowania.

9. Działania pokontrolne jako reakcja na stwierdzone nieprawidłowości.

10. Udostępnianie informacji a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

 

 

Najbliższe szkolenia - opis

Kontakt:

        Marta Banasiak

        prawnik ds. ochrony środowiska

+48 600 450 944

kancelariabanasiak@gmail.com

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.